Zm.: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.53.389

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 lipca 1936 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.

Na podstawie art. 62 ust. 7 i 135 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 58) otrzymuje brzmienie następujące:

"Od zamknięcia celnego mogą być zwalniane poszczególne składy celne przeznaczone do przechowywania drewna, śledzi solonych, przywożonych w beczkach i półbeczkach, jaj, drobiu bitego i masła".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.