§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.