§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.34.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.