Zm.: rozporządzenie z dnia 30 lipca 1932 r. o emisji 7% obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o... - Dz.U.1938.56.448 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 lipca 1932 r. o emisji 7% obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.56.448

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 lipca 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 lipca 1932 r. o emisji 1% obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielonych.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. o Państwowym Banku Rolnym (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 117, poz. 966) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 539) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie z dnia 30 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 638) ulega następującym zmianom:
1)
w § 2 ustęp 2 w tabeli odcinków obligacji dodaje się: w rubryce "Lit." po literze "D" literę "E"; w rubryce "Złote w złocie" - po liczbie "500" liczbę "100";
2)
w § 2 ustęp 5 skreśla się punkt e).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.