Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.31.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1931 r.

USTAWA
z dnia 21 marca 1931 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 591) dodaje się ustęp drugi o następującem brzmieniu:

"Krzyż i Medal Niepodległości mają charakter odznaczenia wojskowego".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.