Art. 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.31.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1931 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.