§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.71.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1929 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.