§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.63.403

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 5 sierpnia 1935 r.