Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1958 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1958 r.