Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1958 r.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Zdrowia, Komunikacji oraz Finansów.