Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.88.689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1930 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W załączniku Nr. 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64. poz. 631), zmienionym rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 528) i z dnia 23 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 236) wprowadza się w dziale "Centrala" następującą zmianę:

W kolumnie: "I kategoria. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane" skreśla się stanowiska: "Szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Prawnego Prezesa Rady Ministrów" i w miejsce ich wstawia się stanowiska: "Szef Biura Prezydjalnego Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Prawnego Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Ekonomicznego Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Usprawnienia Administracji".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.