Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.24.168

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 kwietnia 1935 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych.

Na podstawie art. 261 § 1 i 298 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
W § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 825) zastępuje się w ustępie pierwszym wyraz "trzytygodniowego" przez wyraz "czterotygodniowego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.