§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.4.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1933 r.
§  2.
Wykonanie mniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.