§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.4.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1933 r.
§  1.
W uwadze II do tabeli opłat egzekucyjnych, stanowiącej załącznik do § 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580) dodaje się nowy (drugi) ustęp o brzmieniu następującem:

"Przy ściąganiu należności, nieprzekraczających 1 zł 50 gr, opłata za upomnienie wynosi 50 gr, przy ściąganiu zaś należności od 1 zł 51 gr do 5 zł opłata ta wynosi 1 zł."