Art. 5. - Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.