Art. 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  3.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 5, poz. 59) z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.