Art. 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  2.
(1)
Zmiany wprowadzone dekretem niniejszym stosuje się do spraw, które są przedmiotem postępowania w chwili wejścia w życie dekretu niniejszego.
(2)
Jeżeli w toku postępowania układowego zapadła, przed dniem wejścia w życie dekretu niniejszego, uchwała wierzycieli w sprawie przyjęcia układu, postępowanie układowe zakończone będzie na zasadzie dotychczasowych przepisów.