§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 1939 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.