§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 1939 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 189) przepis § 1 pkt 13 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) starosta powiatowy pszczyński - dla osób zamieszkałych w powiatach: pszczyńskim, bielskim, cieszyńskim, frysztackim i rybnickim".