§ 5. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 5. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  5.
Ostatnie zdanie części 2 § 11 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące: "Pierwsza rata pożyczki będzie płatna w najbliższym dniu 1 kwietnia, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w drugiem półroczu kalendarzowem, lub w najbliższym dniu 1 października, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w pierwszem półroczu kalendarzowem".