§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  1.
Część 3 § 5 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego (Dz. U. R. P. z r. 1927 № 7, poz. 51) otrzymuje brzmienie następujące: "W okresie ulgowym dłużnicy nie płacą rat amortyzacyjnych. Okres ten rozpoczyna się w trzy miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki".