§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1923 r., dotyczące kredytowania podatków od spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.399

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  1.
§ 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz.. U. R. R. № 66, poz. 516) otrzymuje brzmienie następujące:

"Kredytu udziela, Izba skarbowa za zabezpieczeniem przewidziałem w punktach A, B, C i D § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 96, poz. 705), tudzież w § 1 rozp. Min. Sk. z 11/IV 1922 (Dz. U. R. P. № 34 poz. 290), najwyżej na okres jednego miesiąca.

Kredytu za zabezpieczeniem w formie osobistej poręki można udzielić jedynie za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu.

Kwoty zakredytowane w pewnym dniu jednego miesiąca płatne są w tym samym dniu następnego miesiąca. W razie wcześniejszej spłaty zakredytowanej kwoty bądź w całości, bądź w części-odpowiednia suma zabezpieczenia staje się wolną i może być użyta na zabezpieczenie dalszego kredytu.

Od pokredytowanych kwot podatku uiszczać należy odsetki w stosunku 6 od sta rocznie, za okres czasu od dnia, w którym skorzystano z kredytu, do dnia poszczególnych wpłat na poczet pokredytowanego podatku."