§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie wykonania art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.62.547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1927 r.
§  1.
W § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1926 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania art. 3-go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. z 1927 r. № 5, poz. 29) zamiast liczby "100.000" wstawia się liczbę "250.000".