§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych. - Dz.U.1936.41.306 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.41.306

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1936 r.
§  2.
Wzory państwowych cech probierczych do lit. D załączone do rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. zastępuje się wzorami załączonemi do rozporządzenia niniejszego.