§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych. - Dz.U.1936.41.306 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.41.306

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1936 r.
§  1.
W § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 646) lit. D otrzymuje brzmienie następujące:

"D. Cecha zegarkowa, krajowa - posiada ten sam wizerunek co i cecha krajowa pod A, lecz wizerunek jest linjowy. Wybija się ją na zegarkach i kopertach zegarkowych pochodzenia krajowego.

Odróżnia się cztery rodzaje cechy zegarkowej:

1) dwa dla zegarków i kopert zegarkowych złotych:

wzór Nr. 11 - z głową rycerza i cyfrą 2 dla złota 0,750 próby;

wzór Nr. 11a - z głową rycerza i cyfrą 3 dla złota 0,583 próby;

w obramowaniu, mającem kształt łopatki, złożonej z dwóch połączonych kwadratów, z zaokrąglonemi kątami. Bok większego kwadratu ma wymiar 1,3 mm, bok mniejszego kwadratu - 1 mm,

2) dwa dla zegarków i kopert zegarkowych srebrnych:

wzór Nr. 12 - z głową kobiety i cyfrą 2 dla srebra 0,875 próby;

wzór Nr. 12a - z głową kobiety i cyfrą 3 dla srebra 0,800 próby;

w obramowaniu, posiadającem kształt ósemki z przerwą w przegubie. Wymiary średnic kół 1,5 mm i 1,25 mm przy wysokości 2,5 mm".