Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.49.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1957 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.