Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.33.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 29 marca 1920 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust Rp. P. № 74, poz. 432).

Na podstawie art. 2 p. 21 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63, poz. 371) i dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 14, poz. 186) zarządzam, co następuje:
W artykule 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie ogłoszeń treści lekarskiej z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. Rp. P. № 74, poz. 432) dodaje się czwarty ustęp treści następującej:

Ogłoszenia te i reklamy podane do wiadomości publicznej powinny być zaopatrzone u dołu w numer i datę rejestru urzędowego oraz w pierwsze litery nazwy Urzędu cenzurującego i miejscowości, w jakiej Urząd ten się znajduje.