§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz dodatki lokalne i służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.38.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1936 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych i Skarbu.