§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.52.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1936 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.