§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wypłacie zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.
§  2.
Zgodnie z paragrafem poprzednim rozporządzenia niniejszego, §§ 3 i 7 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z dnia 15 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 57 poz. 361), zostają z dniem 1 stycznia 1923 r. zmienione o tyle, że czynności w zakresie wypłat zastępczych, wykonywane przez Komisarjat Głównego Urzędu Likwidacyjnego we Lwowie, mają być uskuteczniane bezpośrednio przez Główny Urząd Likwidacyjny.