§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wypłacie zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.
§  1.
Sprawy o wypłaty zastępcze wierzytelności, powstałych na obszarze b. zaboru austrjackiego, niezałatwione dla jakichkolwiek bądź powodów przez Komisarjat Głównego Urzędu Likwidacyjnego we Lwowie do końca roku 1922, przejmuje z dn. 1 stycznia 1923 r. Główny Urząd Likwidacyjny do bezpośredniego załatwienia.