Zm.: rozporządzenie z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będącej w budowie linji normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.116.830

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 11 listopada 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będącej w budowie linji normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57 poz. 580) zarządza się co następuje:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będącej w budowie linii normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 62 poz. 615), zawierający przepisy i taryfą dla tymczasowego przewozu towarów tą linją, uzupełnia się w końcu przez dodanie nowej taryfy wyjątkowej o brzmieniu następującem:

"TARYFA WYJĄTKOWA

na przewóz buraków cukrowych i pastewnych oraz wytłoków buraczanych.

Przy przesyłkach wagonowych buraków cukrowych i pastewnych oraz wytłoków buraczanych, przewożonych po linji Zgierz-Kutno, przewoźne wraz z opłatami stacyjnemi oblicza się według obowiązującej na tej linji taryfy tymczasowej ze zniżką 30%".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 18 listopada 1925 r.