§ 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem, i w zachodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.920

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.