§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem, i w zachodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.920

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do spraw wymienionych w art. 33 cz. 2 pkt. b rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622).