§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.33.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1960 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.