§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.70.642

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.