Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 12 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 51 poz. 307) o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego" działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatków odzysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 12 poz. 136) na zyski, wzgl. dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.

Art.  1.

Ustęp 2 paragrafu 3 wyżej powołanego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

Aż do ustawodawczego zatwierdzenia dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych należy przy wymiarze podatku za rok 1919 względnie dla przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków za rok operacyjny 1919/1920 dla obliczenia podległej podatkowi nadwyżki zysku lub dochodu przyjmować tymczasowo do porównania normalny zysk lub dochód z roku pokojowego 1913 względnie i przecięcia lat 1911-1913 w pięciokrotnej wysokości.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.