§ 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1961 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.