§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.3.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. Nr 7, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Przepisy §§ 27 i 28 stosuje się wyłącznie do nauczycieli, wychowawców, nauczycieli zawodu i asystentów, zatrudnionych w szkołach, zakładach, przedszkolach oraz na kursach podległych Ministrowi Oświaty, Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz ministrom i prezesom urzędów centralnych, których szkoły znajdują się pod nadzorem pedagogicznym Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, posiadający przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 6, po ukończeniu trzech lat służby uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służby - grupy 4, po osiemnastu latach służby - grupy 3, po dwudziestu siedmiu latach służby grupy 2.

2. Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, posiadający kwalifikacje do nauczania w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, otrzymują uposażenie i awansują według zasad określonych w § 5.

3. Wychowawcy państwowych domów dziecka i młodzieży, nie posiadający przepisanych kwalifikacji, otrzymują uposażenie grupy 7.";

3)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"Nauczycielom (wychowawcom), zajmującym niżej wymienione stanowiska, przysługują następujące dodatki funkcyjne:

Lp.StanowiskoMiesięcznie zł
1. W szkołach ogólnokształcących.
1.Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych,475
Dyrektor Państwowego Studium Pedagogiki Specjalnej,
Dyrektor Państwowego Kursu Pedagogicznego Społecznego,
Dyrektor Centralnego Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
Kierownik sekcji Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych
2.Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,315
Kierownik sekcji wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych
3.Dyrektor liceum pedagogicznego ponad 8 oddziałów,240
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej ponad 22 oddziały
4.Dyrektor liceum pedagogicznego do 8 oddziałów,210
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej od 11 do 22 oddziałów
5.Kierownik powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,180
Dyrektor szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego do 10 oddziałów,
Kierownik specjalnego zakładu wychowawczego ponad 150 wychowanków
6.Zastępca dyrektora liceum pedagogicznego ponad 8 oddziałów,140
Zastępca dyrektora szkoły ogólnokształcącej ponad 22 oddziały,
Kierownik specjalnego zakładu wychowawczego do 150 wychowanków,
Kierownik domu dziecka i młodzieży ponad 150 wychowanków
7.Zastępca dyrektora liceum pedagogicznego do 8 oddziałów,120
Zastępca dyrektora szkoły ogólnokształcącej od 11 do 22 oddziałów,
Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej ponad 13 oddziałów,
Kierownik szkoły ćwiczeń stopnia podstawowego,
Kierownik szkoły specjalnej ogólnokształcącej ponad 7 oddziałów,
Kierownik domu dziecka i młodzieży od 101 do 150 wychowanków,
Kierownik internatu liczącego ponad 100 wychowanków
8.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej od 8 do 13 oddziałów,100
Kierownik szkoły podstawowej specjalnej do 7 oddziałów,
Instruktor powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych,
Kierownik domu dziecka i młodzieży do 100 wychowanków
9.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej od 5 do 7 oddziałów,80
Kierownik świetlicy lub ogrodu jordanowskiego ponad 200 wychowanków,
Kierownik internatu do 100 wychowanków
10.Kierownik szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego liczącej do 4 oddziałów,60
Kierownik świetlicy i ogrodu jordanowskiego od 101 do 200 wychowanków
11.Kierowniczka przedszkola liczącego ponad 100 wychowanków,42
Kierownik świetlicy i ogrodu jordanowskiego do 100 wychowanków
12.Kierowniczka przedszkola liczącego do 100 wychowanków36
II. W szkołach zawodowych:
1.Dyrektor centralnego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,475
Kierownik sekcji przedmiotowej centralnego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych
2.Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego I kategorii,378
Dyrektor Państwowego Technikum Korespondencyjnego w Warszawie,
Dyrektor szkoły przysposobienia zawodowego liczącej ponad 500 uczniów,
Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego ponad 15 oddziałów
3.Dyrektor okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,315
Dyrektor ośrodka branżowego okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,
Kierownik sekcji przedmiotowej okręgowego ośrodka kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych,
Dyrektor technikum morskiego lub technikum rybołówstwa morskiego
4.Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego II kategorii,270
Dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli szkół zawodowych,
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących powyżej 10 oddziałów,
Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego od 10 do 15 oddziałów,
Dyrektor szkoły przysposobienia zawodowego do 500 uczniów
5.Dyrektor technikum dla robotników wysuniętych liczącego poniżej 10 oddziałów,200
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących od 4 do 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora Państwowego Technikum Korespondencyjnego w Warszawie,
Zastępca dyrektora szkoły przysposobienia zawodowego liczącej ponad 500 uczniów
6.Zastępca dyrektora technikum morskiego lub technikum rybołówstwa morskiego,180
Zastępca dyrektora technikum dla robotników wysuniętych liczącego ponad 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących ponad 10 oddziałów,
Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego III kategorii,
Zastępca dyrektora szkoły przysposobienia zawodowego liczącej poniżej 500 uczniów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący ponad 300 uczniów
7.Kierownik internatu liczącego powyżej 300 wychowanków,160
Kierownik świetlicy w szkołach liczących ponad 10 oddziałów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący od 150 od 300 uczniów,
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczącej poniżej 4 oddziałów
8.Zastępca dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów liczących od 4 do 10 oddziałów,140
Zastępca dyrektora technikum dla robotników wysuniętych liczącego poniżej 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego I i II kategorii,
Kierownik wydziału zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły majstrów,
Kierownik wydziału (oddziału) w Państwowym Technikum Korespondencyjnym w Warszawie i w technikum dla robotników wysuniętych,
Kierownik oddziału (ośrodka) technikum morskiego lub rybackiego,
Kierownik internatu liczącego od 100 do 300 wychowanków,
Kierownik świetlicy w szkołach liczących od 4 do 10 oddziałów,
Kierownik warsztatów szkolnych (zajęć praktycznych w zakładach produkcyjnych) szkolący poniżej 150 uczniów
9.Kierownik internatu liczącego poniżej 100 wychowanków,100
Kierownik świetlicy w szkołach liczących poniżej 4 oddziałów,
Zastępca kierownika internatu liczącego ponad 300 wychowanków,
Zastępca kierownika świetlicy w szkołach liczących ponad 10 oddziałów
10.Zastępca kierownika internatu liczącego od 100 do 300 wychowanków,80."
Zastępca kierownika świetlicy w szkołach liczących od 4 do 10 oddziałów,
Zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego III kategorii,
Zastępca kierownika warsztatów szkolnych