Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.312

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 6 czerwca 1921 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Nr. 58 poz. 365) w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia.

Na mocy art. 2 p. 24 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Opłaty za urzędowe świadectwa zdrowia ustanowione w ust. drugim art. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 58 poz. 365) w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia podwyższa się z 20 mk. do 100 mk. i z 30 mk. do 150 mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.