§ 3. - Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.44.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1955 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.