Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.603

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 października 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany § 5 go rozporządzenia z dn. 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Na zasadzie art. 22 ustawy z dn. i sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. Pr. P. P. r. 1919, № 65 poz. 394) zarządza się co następuje:
§  1. Ustęp drugi § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dn. 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. № 118, poz. 782) otrzymuje brzmienie następujące:

"Osoby interesowane mogą otrzymywać na żądanie odpisy ugody lub orzeczenia oraz wyciągi z protokułów komisji za opłatą po pięćdziesiąt: marek polskich od arkusza".

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.