§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.220.2178

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.