§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.248.2492

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.