§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.80.560

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.