Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.162.1703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.
§  2. Jaja wyprodukowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, nieoznakowane zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1, mogą pozostawać w obrocie do daty minimalnej trwałości.