§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1921

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.