§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.29.176

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1966 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.