§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.29.176

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1966 r.
§  2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. Nr 26, poz. 111) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawnych ogłoszonych przed wydaniem jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.