§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.174

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1965 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1965 r.